Teatr Figur wspiera Ukrainę

Rozpoczynamy realizację działań artystycznych i edukacyjnych na rzecz społeczności ukraińskiej w Krakowie w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Od marca do czerwca 2023 r. Teatr Figur będzie realizować projekt pn. „Wyjść z cienia. Program aktywizacji uchodźców oraz integracji społeczności polskiej i ukraińskiej w Krakowie”, który otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”.

Celem projektu jest adaptacja imigrantów z Ukrainy i integracja z polską społecznością lokalną. Zadanie polega na realizacji cyklu wydarzeń kulturalnych i artystycznych w Krakowie, adresowanych do obu społeczności:

– pokazów spektakli familijnych,
– pokazu spektaklu w ramach ukraińsko-polskiej grupy młodzieżowej,
– akcji artystyczno-społecznych w przestrzeni miasta,
– warsztatów twórczych.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 66 600,00 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.