Subskrybuj Aktualności (RSS) Newsletter

Praca młodego aktora z tekstem – Szkolenia dla nauczycieli – 9 maja 2014 r.

Zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia w ramach „Szkoleń dla nauczycieli”. Warsztaty adresowane są dla nauczycieli, instruktorów teatralnych, dla wszystkich tych, którzy tworzą okolicznościowe akademie, apele i spektakle oraz dla tych, którzy przygotowują dzieci i młodzież do prezentacji i wystąpień publicznych. Wystawiamy zaświadczenia dla uczestników szkolenia.

V spotkanie: „Praca młodego aktora z tekstem”

9 maja 2014, godz. 16.00-19.30
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie (Plac Wolnica 1)
Zajęcia prowadzi: Mateusz Przyłęcki
Koszt: 50 zł
Kontakt i zapisy: Małgorzata Kościelska, malgorzata@teatrfigur.pl, tel. 530-624-972

„Mglisty Billy” w Krakowie!

Teatr Figur Kraków ponownie rusza w trasę ze spektaklem pt. „Mglisty Billy” w reż. Mateusza Przyłęckiego, który niedawno otrzymał Nagrodę Główną JURY MŁODYCH na Festiwalu Korczak 2013. Trasa obejmuje Polskę Południową, ale zanim TFK wyruszy ze spektaklem na dobre w świat, zapraszamy na pokazy w Krakowie.

Spektakl „Mglisty Billy” w Bunkrze Sztuki:
22.02.2014 r. (sobota), godz. 16.00
23.02.2014 r. (niedziela), godz. 16.00
sala audiowizualna Bunkra Sztuki (Plac Szczepański 3a, Kraków)

Spektakl „Mglisty Billy” w MOS:
4.03.2014 r. (wtorek), godz. 11.00
Małopolski Ogród Sztuki (ul. Rajska 12, Kraków)

„Mglisty Billy” to spektakl teatru cieni dla wszystkich, którzy mają albo mieli kiedyś dwanaście lat, być może stracili kota, chomika czy papugę, chcieliby przechytrzyć śmierć i zamknąć ją w hermetycznym słoju. Klik­nij

Bilety na spektakl organizowany w Bunkrze Sztuki można nabyć bezpośrednio przed spektaklem. Rezerwacje: teatr@teatrfigur.pl

Na spektakl organizowany w Małopolskim Ogrodzie Sztuki - wstęp wolny. Po spektaklu: warsztaty teatralne prowadzone przez pedagogów teatru z TFK. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc pod adresem: trybon@mos.art.

Bezpośrednim organizatorem występu Teatru Figur Kraków w MOS jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - Małopolski Ogród Sztuki.

Szkolenia dla nauczycieli - III spotkanie - 17 stycznia 2014!!

17 stycznia Centrum Edukacji Teatralnej organizuje pierwsze w 2014 roku a trzecie z kolei spotkanie w ramach cyklu szkoleń adresowanych do nauczycieli, instruktorów teatralnych i wszystkich tych, którzy zajmują się przygotowywaniem okolicznościowych akademii, apeli oraz spektakli.

Tematem wiodącym styczniowego szkolenia będzie do­sko­na­lenie umie­jęt­no­ści nau­czycie­li z za­kresu opracowania i tworze­nia scenogra­fii te­atral­nej.

Celem zajęć jest wsparcie nauczycieli w działaniach teatralnych w szkole: wskazanie możliwych źródeł inspiracji, praktycznych rozwiązań dotyczących tworzenia i adaptacji scenariusza a także prostych sposobów realizacji przedstawień. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Uczestnicy w trakcie poszczególnych spotkań otrzymują dodatkowo materiały pomocnicze zawierające m. in. ćwiczenia teatralne, wskazówki dotyczące realizacji spektakli, wykaz interesujących stron internetowych, instrukcje wykonania lalki teatralnej czy piłki do żonglowania.

Szkolenia prowadzi Dagmara Żabska - sze­fo­wa ar­ty­stycz­na i aktorka Te­atru Fi­gur Kraków, pe­dagożka te­atru, te­atro­lożka, wy­kładow­ca aka­de­mic­ki, wie­lo­let­nia ko­or­dyna­tor­ka pro­gra­mu „Dilet­tan­te – te­atr w ruchu”, ab­sol­went­ka Aka­de­mii Prak­tyk Te­atral­nych Gar­dzie­nice, uczest­nicz­ka kur­sów w Fi­guren­theater-Kol­leg (Niem­cy).

III spotkanie: "Scenogra­fia za uśmiech. Po­mysły, pod­po­wie­dzi, ściągaw­ki"

29 listopada 2013, godz. 16.00 - 19.30
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. plac Wolnica 1
Koszt udziału w warsztacie wynosi 50 zł.
Kontakt i zapisy: Małgorzata Kościelska, malgorzata@teatrfigur.pl, , tel. 692-694-928

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2013/2014

Archiwum