Mały Wielki Teatr

Projekt Teatru Figur Kraków na objazd spektakli po Małopolsce. Jego główną ideą jest nie tylko przywiezienie do wiosek wartościowych spektakli teatralnych dla najmłodszych widzów, ale również wsparcie lokalnych liderów w budowaniu długofalowej oferty kulturalnej. Dobry teatr nie musi być zarezerwowany tylko dla dużych ośrodków miejskich.

Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 3-8 lat, nauczycieli oraz rodziców i dzieli się na trzy etapy:
1. spotkania z lokalnymi liderami, 2.realizacja warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury, 3. prezentacja spektakli wraz z warsztatami kontekstowymi. W ramach objazdu zrealizowane zostaną 32 spektakle połączone z warsztatami w 16 miejscowościach Małopolski oraz 4 spotkania warsztatowe dla dorosłych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.